Menyrat e Pageses

Per momentin Moto Tirana ofron sherbimin e shitjeve online me ane te ketij websiti, dhe menyra e pageses eshte vetem CASH on delivery, (Paguaj ne dorezim).

Asnje mundesi tjeter pagese nuk eshte e vlefshme.

Faleminderit